Offentligt uppköpserbjudande

Information avseende Ocean Outdoor:s offentliga uppköpserbjudande

Ocean Outdoor har, genom sitt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited, den 19 november 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdCityMedia att överlåta samtliga aktier i AdCityMedia till Ocean Outdoor. Ocean Outdoor erbjuder 165,0 kronor kontant för varje aktie i AdCityMedia. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa under perioden 25 november -16 december 2019.

Ocean Outdoor informerar att erbjudandet förklarats ovillkorat

Tillhörande dokument

Tillhörande dokument från Ocean Outdoor

Länk till Ocean Outdoor:s pressmeddelande

https://investors.oceanoutdoor.com/investors/regulatory-news-alerts/

Länk till erbjudandehandlingar

https://investors.oceanoutdoor.com/investors/offer-adcitymedia-erbjudande-adcitymedia

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.