AdCityMedias nyligen tillträdda dotterföretag Prego Media AS erhåller media-order på 1,6 MNOK

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,6 MNOK via dotterbolaget Prego Media AS. Ordern kommer att avräknas fram till årsskiftet med start i september månad 2018.

"Kunden vi erhållit ordern ifrån är en stor aktör som investerar miljontals kronor årligen på marknadsföring inom OOH (Out-of-home). Ordern avser den nya mediekanalen "Handles" innebärande reklam på kundvagnar i livsmedelsbutiker. Att Prego Media visar upp att de kan leverera medielösningar som attraherar stora annonsörer finner jag mycket glädjande och är ett bevis på att de är redo att ta marknadsandelar och att vi gjort ett bra förvärv" - Anders Axelsson, VD för AdCityMedia AB

OM MEDIEKANALEN HANDLES
Affärsområdet handles finns i 842 aktiva butiker vilket innebär 55 142 kundvagnar där analog reklam monteras på vagnarnas handtag. Det är ungefär 1 miljon kunder som handlar i dess butiker dagligen vilket möjliggör stor exponering. Affärsområdet når konsumenter precis där valet görs vilket öppnar upp för spontana köp.

OM DOTTERBOLAGET PREGO MEDIA AS
Prego Media är ett medieföretag bestående av personer med många års erfarenhet inom mediebranschen, både på annons och mediasidan.

Bolaget är en dynamisk utmanare på OOH-marknaden vars främsta mål är att erbjuda riktade och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder.

Prego Media erbjuder för närvarande sex olika mediekanaler, där flertalet kan användas i samverkan med varandra för att uppnå en effektiv medieblandning.

Stockholm 2018-09-24

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 15:00 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

2019-07-16

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,1 MSEK. Ordern kommer att avräknas under kvartal 3 år 2019.

2019-07-10
Regulatorisk

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern beräknas att vara fullt utrullad inom 12 månader.

2019-07-05
Regulatorisk

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, har tecknat säljavtal för Norra och Södra region ICA. Affärens värde uppskattas uppgå till 10-25 MSEK årligen under två år.

2019-06-10
Regulatorisk

Den 10 juni 2019 har "Marfina" ansökt om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad. 

2019-06-07

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,3 MSEK från en aktör inom bilindustrin. Ordern kommer att avräknas under kvartal 2 år 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Årsstämma har avhållits i AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North Stockholm, den 29 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma:

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.