2019-09-04

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Growth Market, erhåller två digital signage-ordrar om 2,8 MNOK.

2019-08-30

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, lanserar en ny digital premiumyta i Oslo bestående av tre digitala skärmar om totalt 12 kvm.

2019-08-27
Regulatorisk

APRIL - JUNI 2019

  • Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 52 856 (44 093) Tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 4 011 (4 710) Tkr.
  • EBITDA uppgick till 11 032 (6 094)¹ Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20,9 (13,8) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 556 (6 164) Tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 5 724 (5 564) Tkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.

1EBITDA 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretag.

2019-08-26
Regulatorisk

Under årsstämman som hölls den 29 maj 2019 i AdCityMedia AB ("AdCityMedia") fattades beslut att dela ut samtliga aktier i dotterföretaget Doohclick AB (tidigare bitlogic media AB) och därmed mjukvaruplattformen "Doohclick" (Tidigare "Starcorp") till AdCityMedias aktieägare.

2019-07-16

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,1 MSEK. Ordern kommer att avräknas under kvartal 3 år 2019.

2019-07-10
Regulatorisk

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern beräknas att vara fullt utrullad inom 12 månader.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.