Patrik Mellin Styrelseordförande

Invald: 2014

Född 1968. Patrik har bred erfarenhet från en rad olika styrelseuppdrag. Patrik har även innehaft chefspositioner i olika mediebolag. Idag är han verksam som affärsängel. Utöver uppdraget i A City Media AB  har Patrik även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordföranden i: A City Media AB, Pigment AB, Digital ADTV AB, E-Revz AB, All In Media Sverige AB, GM-Gruppen Moving Message AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, bitlogic media AB

Styrelseledamot och VD i: AB Mansholmen, Snaefell Ventures AB, Mansholmen Invest AB.

Styrelseledamot i: Compro Möten & Event AB, Modelio Equity AB, Cura Institutet Compro AB

Styrelsesuppleant i: Klovn AB, Compro Media AB

Innehavare i: Mansholmen

Aktier: 63 587

Övrigt: Patrik Mellin är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Jan Litborn Styrelseledamot

Invald: 2007

Född 1951. Under sitt yrkesverksamma liv har Jan Litborn huvudsakligen arbetat som advokat. Vid sidan om advokatyrket har Jan tillskansat sig en bred styrelseerfarenhet genom engagemang i ett stort antal bolag. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Jan även följande uppdrag och/ eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande i: Erlandsson Holding i Kungsbacka AB, Visio Råsunda Garage AB, Råsta Arenakontor AB, Råsta Projektutveckling AB, Råsta Mark AB, Råsta Garage AB, Råsta Holding AB, Svensk FastighetsFinansiering AB, Nyckel 0328 AB, Fastighets AB Solna Lagern 2, Visio Bygg AB, Visio Gate AB, Visio Bankettsalen AB, Visio Råsta AB, Visio Exploatering AB, Visio Utveckling AB, Claerence Village AB, Båstad Financing AB

Styrelseledamot i: Profi Förvaltning AB, SBG Partners AB, Klavia IV Feeder AB, HHS Burlöv Fastighet AB, HHS Jägersro Fastighet AB, HHS Trelleborg Fastighet AB, HHS Lund Fastighet AB, Hedin Kista Fastighet AB, Car to Go Sweden AB, Mabi Rent AB, Mabi Sverige AB, Klintberg & Way AB, Hedin Akalla Fastighet AB,  Hedin Ängelholm Fastighet AB, Sköldnora Förvaltnings AB, Hedin Stockholm Bil AB, Hedin Malmö Fastighet AB, Hedin Högsbo AB, Båstadtennis & Hotell AB, Hedin Pianot 5 AB, Hedin Jönköping Fastighet AB, Sweden Arena Management AB, Hedin Hisingen Fastighet AB, Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås AB, Consensus Asset Management AB, Särdal Exploatering, Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Kungsbacka Fastighet AB, Hedin Helsingborg Bil AB, Hedin Kristianstad Fastighet AB, Hedin Mölndal Fastighet AB, Klavia Pref AB, Hedin Uppsala Fastighet AB, PK Advokat AB, Hedin Borås Fastighet AB, Bostadsrättsföreningen Rönnebrygga, Atlant Ocean Racing AB, I.A. Hedin Fastighet AB, Hedin Värnamo Fastighet AB, Hedin Linköping Fastighet AB, A.H. Värdepapper AB, Anders Hedin Invest AB, Donap Invest AB, Med Coat AB, Bulltofta Aviation AB, Storebro Herrgård AB, I.A. Hedin Invest AB, I.A. Hedin Bil AB, Donap AB, Advokatfirman Rex AB 

Styrelsesuppleant i: CLUB XPRS ABent AB, V Appelqvist Holding AB, Dabok Advisory AB, SBG Bostadsgruppen AB, Servicebolaget till SAM AB, Hedin IT AB, Lignin Invest AB, Litborn Produktion AB, Fortic AB, Storoscars AB, Nappilk Invest AB, Seaborne Interiors AB, HHS Invest AB, Hamnbacken i Båstad AB, Serwello AB, Profi Management AB, Lark Invest AB, Fartygsmagasinet i Stockholm AB, Kontrollsystem i Viggbyhom AB

Aktier: 91 539

Övrigt: Jan Litborn är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Michael Silfverberg Styrelseledamot
Invald: 2007

Född 1971. Michael är styrelsemedlem i ett stort antal bolag från skilda branscher. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Michael även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande i: BATOSU AB, Solid Administration i Stockholm AB, Multibrackets Europé AB

Styrelseledamot i: EndCo 1053 Sweden AB, Digital ADTV AB, Supreme Marine AB, Nero K25 AB, Sign & Image Sweden AB, Degauss Labs Europé AB, Scandinavian Pro Capital - SPC AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Silfvergruppen AB, Stora Ekholmen Fastighets AB, Stockholm Yacht Center AB, Yacht Center Stockholm AB, Einar Anderssons Efterträdare AB, Challenge AB

Aktier: 101 500

Övrigt: Michael Silfverberg är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Niklas von Sterneck Styrelseledamot

Invald: 2016

Född 1969. Niklas är utbildad i Tyskland (ekonomi) och Berghs School of Communication (försäljning och marknadsföring). 

Niklas har arbetat i mediesektorn sedan slutet av 90-talet med fokus på intäkter och affärsutveckling. Inom ramen för dessa uppdrag har Niklas innehaft en rad chefspositioner i bolag såsom MTG och Bonnier.

Niklas driver sedan 2010 Nordiska Tillväxtbolaget som har fokus på tillväxt för bolag, främst inom mediebranschen.

Åtaganden:

Nordiska Tillväxtbolaget AB
Ordinarie

GM-Gruppen Moving Messages AB
Ordinarie

Motion Nerds AB
Ordinarie

Growby Nordic AB
Ordförande

Aktier: 2 708 via Tillväxtbolaget

Övrigt: Niklas von Sterneck är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Frida Lundh Styrelseledamot

Invald: 2018

Född: 1975. Frida har lång digital erfarenhet inom mediebranschen där hon bland annat arbetat operativt som försäljningschef på Schibsted Media Group och IDG samt varit VD för mediabyrån PHD. Hon har även erfarenhet från styrelseuppdrag hos mediabolagen hitta.se och TT Nyhetsbyrån.

Idag är hon aktiv som styrelseledamot för IAB vars syfte är främja tillväxt och skapa bästa praxis inom den svenska branschen för marknadsföring online.

Frida arbetar idag som Senior Advisor på Curamando som verkar för att öka bolags digitala konkurrenskraft och förmåga att driva digital marknadsföring och försäljning.

Styrelseledamot i: AdCityMedia AB, Populate AB

Aktier: 0

Övrigt: Frida Lundh är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Andreas Frountzos Revisor

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.