Anders Axelsson Verkställande direktör

Född 1975. 
Anders har varit engagerad i AdCityMedia sedan 2000.

Utöver sin position i AdCityMedia har Anders även varit aktiv i flera andra bolag, varav ett antal i mediabranschen.  Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Anders även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (ägar mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Ledamot och ordförande i: Sign & Image Sweden AB

Ledamot och VD i: BATOSU AB

Ledamot i: GM-Gruppen Moving Message AB, All in Media Sverige AB, Prego Media AS, Digital ADTV AB, Bitlogic Media AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, Grand Publishing AB, Biljon AB

Aktieinnehav: 534 793 aktier

Övrigt: Anders Axelsson är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Christoffer Stackell CFO

Född 1984.
Anställd i AdCityMedia sedan 2017.

Christoffer har en bakgrund som revisor på en Big Four-firma där han främst arbetat med medelstora bolag inom varierande branscher.

Ledamot i: GM-Gruppen Moving Message AB,  All in Media Sverige AB, Prego Media AS,Brck Dgtl Outdoor Media AB, Sign & Image Sweden AB, BATOSU AB

Aktieinnehav: 5 500 aktier

Övrigt: Christoffer Stackell är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.