Anders Axelsson Verkställande direktör

Född 1975. 
Anders har varit engagerad i AdCityMedia sedan 2000.

Utöver sin position i AdCityMedia har Anders även varit aktiv i flera andra bolag, varav ett antal i mediabranschen.  Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Anders även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (ägar mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Ledamot och ordförande i: Sign & Image Sweden AB

Ledamot och VD i: BATOSU AB

Ledamot i: GM-Gruppen Moving Message AB, All in Media Sverige AB, Prego Media AS, Digital ADTV AB, Bitlogic Media AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, Grand Publishing AB, Biljon AB

Aktieinnehav: 534 793 aktier

Övrigt: Anders Axelsson är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Christoffer Stackell CFO

Född 1984.
Anställd i AdCityMedia sedan 2017.

Christoffer har en bakgrund som revisor på en Big Four-firma där han främst arbetat med medelstora bolag inom varierande branscher.

Ledamot i: GM-Gruppen Moving Message AB,  All in Media Sverige AB, Prego Media AS,Brck Dgtl Outdoor Media AB, Sign & Image Sweden AB, BATOSU AB

Aktieinnehav: 5 500 aktier

Övrigt: Christoffer Stackell är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Glad Operativ Chef

Född 1983. 
Anställd i AdCityMedia sedan 2011.

Jonas Glad grundade bolaget DCD Racing AB innan han började arbeta på AdCityMedia 2011. Tidigare har Jonas arbetat som konsult inom media och hjälpt AdCityMedia och andra bolag i branschen med affärsutveckling. Pågående Uppdrag:

Styrelseledamot i: JMG North AB

Styrelsesuppleant i: DCD Racing AB

Aktieinnehav: 90 000 aktier

Övrigt: Jonas Glad är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.