Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal Bio, Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 SEPTEMBER 2016

Aktieägarna i A City Media AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA 2016 

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl 14.00 på Mangolds kontor Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2015

ÅRSSTÄMMA 2015

Bolagets årsstämma för 2015 hölls den 28 maj 2015 i Stockholm. Stämman fattade endast beslut i frågor som ankommer på årsstämman enligt gällande lag.

Protokoll från årsstämma

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2015

En extra bolagsstämma i Bolaget hölls den 23 oktober 2015 där vissa beslut fattades för att anpassa Bolaget till ett publikt bolag noterat vid First North.

Protokoll från extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.