Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal Bio, Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.