Tabellen nedan visar Bolagets största ägare per den 31 december 2018.

Namn Aktier Andel% Röster%
Biljon AB 534 793 28,6% 28,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 126 934 6,8% 6,8%
Silfvergruppen AB 101 500 5,4% 5,4%
Banque Internationale à Lux 91 539 4,9% 4,9%
JMG North AB 90 000 4,8% 4,8%
Micka Lin 79 550 4,3% 4,3%
Patrik Mellin 63 587 3,4% 3,4%
POP Invest AB 51 000 2,7% 2,7%
Exm Expose Media AB 42 253 2,3% 2,3%
G3M Borås AB 35 487 1,9% 1,9%
Övriga 652 143 34,9% 34,9%
Totalt 1 868 786 100% 100,0%

Styrelse tillsammans med ledning och anställda inom bolaget innehar tillsammans strax över 50 % av aktierna och tillika rösterna. 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.