2018-05-09
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm.

2018-05-09
Regulatorisk

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2017.

2018-05-02
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

2018-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att Bolaget skall övergå till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2017 så medför övergången till IFRS att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar utan istället kommer att nedskrivningsprövas. Effekterna på resultatet under 2017 innebär en ökad vinst om 11,6 MSEK. Vilket betyder att Bolaget går från 2,2 MSEK i nettoresultat till 13,9 MSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,95 SEK. Bolagets soliditet stärks med det ökade resultatet från 36 % till 42 %.

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.