2018-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att Bolaget skall övergå till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2017 så medför övergången till IFRS att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar utan istället kommer att nedskrivningsprövas. Effekterna på resultatet under 2017 innebär en ökad vinst om 11,6 MSEK. Vilket betyder att Bolaget går från 2,2 MSEK i nettoresultat till 13,9 MSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,95 SEK. Bolagets soliditet stärks med det ökade resultatet från 36 % till 42 %.

2018-03-27
Regulatorisk

Danskt mediabolag tecknar licensavtal med AdCityMedia gällande mjukvaran Starcorp Media Hub. I samband med licensavtalet erhölls en digital signage order om 1,9 MSEK gällande 100 skärmar som kommer att drivas i mjukvaran. Utrullningen av hårdvaran beräknas ske under 2018 med start under andra halvan av kvartal 2.

2018-03-21

AdCityMedia har utsetts till en av AMF Fastigheters strategiska partners i framtagandet av det nya butikskonceptet The Lobby, en marknadsplats där varumärken och konsumenter möts sömlöst i gränslandet mellan fysisk handel och e-handel. Partnerskapet innebär att AdCityMedia ansvarar för samtliga Digital Signage-lösningar i konceptet, vilket innefattar skärmar och projektorer i de olika butiksdelarna samt skärmar i skyltfönster på fasaderna. The Lobby öppnar den 5:e april i Mood-distriktet i Stockholm.

<<
1
2
3
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.