2015-11-05

OMSÄTTNINGSÖKNING I HÄNDELSERIK PERIOD

JULI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 9 839 (7 841) TSEK, en ökning med cirka 25,5%.

· EBITDA uppgick till -220 (-20) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -2,2 (-0,3)%, en försämring med 200 TSEK.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brck Dgtl Outdoor Media AB ("Brick Digital").

· Resultat efter skatt uppgick till -882 (-390) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 225 (-91) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 491 (-852) TSEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 35 490 (31 494) TSEK, en ökning med cirka 12,7%.

· EBITDA uppgick till 3 611 (3 102) TSEK och EBITDA-marginalen 10,2 (9,8)%.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brick Digital.

· Resultat efter skatt uppgick till 3 030 (2 077) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 589 (2 146) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -7 492 (-789) TSEK.

2015-10-15

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt samt genom förvärv och undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm.

2015-09-03

Under sommaren har mediabolaget AdCityMedia i två steg samordnat och paketerat digitala storbildsskärmar i Sverige. Strategiskt utvalda storbildsskärmar har övertagits från Wallstreet och Brick Digital AB med försäljningsrätt på 130st storbildsskärmar i Sverige har förvärvats.

<<
1
...
11
12
13

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.