2016-05-09

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl 14.00 på Mangolds kontor Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-05-02

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har i dag publicerat årsredovisningen för 2015 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.adcitymedia.com/.

2016-04-26

AdCityMedia skjuter fram publicering av årsredovisning för 2015 A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") skjuter på publiceringen av årsredovisningen för 2015 och avser publicera årsredovisningen 2 maj 2016.

2016-04-25

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"):s VD och huvudägare Anders Axelsson säljer 15 000 aktier till Bolagets senior account specialist och media expert Richard Stiller. Richard är en nyckelmedarbetare och har varit med Bolaget sedan 2009 och gör nu en större investering för att uppnå partnerstatus samt grundlägga ett långsiktigt incitament.

2016-02-22

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en digital stororder från en nordisk retail-kedja om cirka 31 MSEK vilket utgör den i särklass största ordern i Bolagets historia. Affären innefattar en helhetslösning avseende retail-kedjans digitala kommunikation och 65 procent av intäkterna från ordern förväntas inkomma 2016 och resterande del under 2017.

2016-02-18

AdCityMedia ökar omsättningen med 96% och EBITDA med 242% i Q4 2015 mot föregående år.

Styrelsen föreslår ökad utdelning från 2 kr 2014 till 2,25 kr 2015.

OKTOBER - DECEMBER 2015

  •  Nettoomsättningen uppgick till 21 406 (10 919) TSEK, en ökning med 96%.
  •  EBITDA uppgick till 4 496 (1 316) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 21 (12,1)%, en ökning med 3 180 TSEK motsvarande 242%.
  •  Resultat efter skatt uppgick till 2 397 (-1 312) TSEK.

JANUARI - DECEMBER 2015

  • Nettoomsättning uppgick till 53 696 (42 413) TSEK, en ökning med 27%.
  • EBITDA uppgick till 8 106 (4 418) TSEK och EBITDA-marginalen till 15,1 (10,4)%, en ökning med 3 688 TSEK motsvarande 83%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 427 (765) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,71 (0,56) SEK.
  • Antal anställda uppgick till 17 vid periodens utgång.
<<
1
...
11
12
13
14
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.