2019-05-07
Regulatorisk

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2018.

2019-05-07

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, har inför 2019 års första delårsrapport gjort en årlig revidering av sitt medialager, som nu uppskattas uppgå till över 1 000 MSEK.

2019-05-03

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, lanserar ny digital premiumyta i Oslo på 45 kvm.

2019-04-30
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i Erik Penser banks lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

2019-04-29

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en initial media-order om 1,9 MSEK från American Express ("Amex"). Ordern kommer att avräknas under kvartal 2 år 2019.

2019-04-26
Regulatorisk

Styrelsen i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, önskar dela ut samtliga aktier i dotterbolaget bitlogic media AB och därmed Software-as-a-Service ("SaaS")-plattformen "Starcorp" till AdCityMedias aktieägare. AdCityMedia stärker således sitt fokus på den egna kärnverksamheten och möjliggör samtidigt för Starcorp att mer effektivt realisera sin fulla potential.  Nedan följer information om förslaget till utdelningen.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.