Patrik Mellin Styrelseordförande

Född 1968. Patrik har bred erfarenhet från en rad olika styrelseuppdrag. Patrik har även innehaft chefspositioner i olika mediebolag. Idag är han verksam som affärsängel. Utöver uppdraget i A City Media AB  har Patrik även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordföranden i: A City Media AB, Pigment AB, Digital ADTV AB, E-Revz AB, All In Media Sverige AB, GM-Gruppen Moving Message AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, bitlogic media AB

Styrelseledamot och VD i: AB Mansholmen, Snaefell Ventures AB, Mansholmen Invest AB.

Styrelseledamot i: Compro Möten & Event AB, Modelio Equity AB, Cura Institutet Compro AB

Styrelsesuppleant i: Klovn AB, Compro Media AB

Innehavare i: Mansholmen

Anders Axelsson Styrelseledamot

Född 1975. Anders har varit engagerad i AdCityMedia sedan 2000. Utöver sin position i AdCityMedia har Anders även varit aktiv i flera andra bolag, varav ett antal i mediabranschen.  Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Anders även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (ägar mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande och VD i: Sign & Image Sweden AB

Styrelseledamot och VD i: BATOSU AB

Styrelseledamot i: Digital ADTV AB, Grand Publishing AB, Biljon AB

Oskar Lindström Styrelseledamot

Född 1972. Oskar driver sedan 2008 sitt investmentbolag Velocita AB. Tidigare har han varit aktiv inom motorbranschen. Oskar sitter i styrelsen för en rad olika bolag tillhörande flera olika branscher. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Oskar även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseledamot och VD i: Velocita AB

Styrelseledamot i:  Sign & Image Sweden AB, BATOSU AB, Brunnaindustripartner AB, Exencotech AB

Styrelsesuppleant i: Rösunda Bryggförening, EK för

Prokurist i: Anna Lindström Styling & Showroom HB

Kommanditdelägare i: Kommanditbolaget York Invest

Jan Litborn Styrelseledamot

Född 1951. Under sitt yrkesverksamma liv har Jan Litborn huvudsakligen arbetat som advokat. Vid sidan om advokatyrket har Jan tillskansat sig en bred styrelseerfarenhet genom engagemang i ett stort antal bolag. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Jan även följande uppdrag och/ eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande i: Erlandsson Holding i Kungsbacka AB, Visio Råsunda Garage AB, Råsta Arenakontor AB, Råsta Projektutveckling AB, Råsta Mark AB, Råsta Garage AB, Råsta Holding AB, Svensk FastighetsFinansiering AB, Nyckel 0328 AB, Fastighets AB Solna Lagern 2, Visio Bygg AB, Visio Gate AB, Visio Bankettsalen AB, Visio Råsta AB, Visio Exploatering AB, Visio Utveckling AB, Claerence Village AB, Båstad Financing AB

Styrelseledamot i: Profi Förvaltning AB, SBG Partners AB, Klavia IV Feeder AB, HHS Burlöv Fastighet AB, HHS Jägersro Fastighet AB, HHS Trelleborg Fastighet AB, HHS Lund Fastighet AB, Hedin Kista Fastighet AB, Car to Go Sweden AB, Mabi Rent AB, Mabi Sverige AB, Klintberg & Way AB, Hedin Akalla Fastighet AB,  Hedin Ängelholm Fastighet AB, Sköldnora Förvaltnings AB, Hedin Stockholm Bil AB, Hedin Malmö Fastighet AB, Hedin Högsbo AB, Båstadtennis & Hotell AB, Hedin Pianot 5 AB, Hedin Jönköping Fastighet AB, Sweden Arena Management AB, Hedin Hisingen Fastighet AB, Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås AB, Consensus Asset Management AB, Särdal Exploatering, Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Kungsbacka Fastighet AB, Hedin Helsingborg Bil AB, Hedin Kristianstad Fastighet AB, Hedin Mölndal Fastighet AB, Klavia Pref AB, Hedin Uppsala Fastighet AB, PK Advokat AB, Hedin Borås Fastighet AB, Bostadsrättsföreningen Rönnebrygga, Atlant Ocean Racing AB, I.A. Hedin Fastighet AB, Hedin Värnamo Fastighet AB, Hedin Linköping Fastighet AB, A.H. Värdepapper AB, Anders Hedin Invest AB, Donap Invest AB, Med Coat AB, Bulltofta Aviation AB, Storebro Herrgård AB, I.A. Hedin Invest AB, I.A. Hedin Bil AB, Donap AB, Advokatfirman Rex AB 

Styrelsesuppleant i: CLUB XPRS ABent AB, V Appelqvist Holding AB, Dabok Advisory AB, SBG Bostadsgruppen AB, Servicebolaget till SAM AB, Hedin IT AB, Lignin Invest AB, Litborn Produktion AB, Fortic AB, Storoscars AB, Nappilk Invest AB, Seaborne Interiors AB, HHS Invest AB, Hamnbacken i Båstad AB, Serwello AB, Profi Management AB, Lark Invest AB, Fartygsmagasinet i Stockholm AB, Kontrollsystem i Viggbyhom AB

Michael Silfverberg Styrelseledamot

Född 1971. Michael är styrelsemedlem i ett stort antal bolag från skilda branscher. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Michael även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande i: BATOSU AB, Solid Administration i Stockholm AB, Multibrackets Europé AB

Styrelseledamot i: EndCo 1053 Sweden AB, Digital ADTV AB, Supreme Marine AB, Nero K25 AB, Sign & Image Sweden AB, Degauss Labs Europé AB, Scandinavian Pro Capital - SPC AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Silfvergruppen AB, Stora Ekholmen Fastighets AB, Stockholm Yacht Center AB, Yacht Center Stockholm AB, Einar Anderssons Efterträdare AB, Challenge AB

Niklas von Sterneck Styrelseledamot

Född 1969. 

Niklas är utbildad i Tyskland (ekonomi) och Berghs School of Communication (försäljning och marknadsföring). 

Niklas har arbetat i mediesektorn sedan slutet av 90-talet med fokus på intäkter och affärsutveckling. Inom ramen för dessa uppdrag har Niklas innehaft en rad chefspositioner i bolag såsom MTG och Bonnier.

Niklas driver sedan 2010 Nordiska Tillväxtbolaget som har fokus på tillväxt för bolag, främst inom mediebranschen.

Åtaganden:

Nordiska Tillväxtbolaget AB
Ordinarie

GM-Gruppen Moving Messages AB
Ordinarie

Motion Nerds AB
Ordinarie

Growby Nordic AB
Ordförande

Innehav ACM:

Via Tillväxtbolaget: 2708st

Björn Rosengren Styrelseledamot

Björn Rosengrens erfarenhet har en för Sverige ovanlig bredd. Han har arbetat på toppnivå inom både fackföreningsrörelsen, som chef för TCO , inom statsförvaltningen, som landshövding i Norrbotten (1995-98) och inom politiken, som näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt IT-frågor. Sedan 2002 arbetar han i näringslivet bl a som rådgivare till Kinneviksfären samt som egen entreprenör och medlem i ett antal styrelser. Företagandet i relation till samhällskontexten är ett av Björns specialistområden.

Alexis Logothetis Styrelseledamot

Alexis Logothetis med bakgrund inom media de senaste 17 åren varav de senast 9 åren på utomhusreklambolaget Clear Channel där han ansvarat för den digitala utvecklingen i norden. På hans resumé finns bland annat den digitala etableringen av digitaliseringen i tunnelbanan i Stockholm och Köpenhamn.

 

Andreas Frountzos Revisor

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.