Anders Axelsson Verkställande direktör

Född 1975. Anders har varit engagerad i AdCityMedia sedan 2000. Utöver sin position i AdCityMedia har Anders även varit aktiv i flera andra bolag, varav ett antal i mediabranschen.  Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har Anders även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (ägar mer än fem procent av företaget) i följande företag:

Styrelseordförande och VD i: Sign & Image Sweden AB

Styrelseledamot och VD i: BATOSU AB

Styrelseledamot i: Digital ADTV AB, Grand Publishing AB, Biljon AB

Christoffer Stackell CFO

Född 1984. Christoffer har en bakgrund som revisor på en Big Four-firma där han främst arbetat med medelstora bolag inom varierande branscher.

Jonas Glad Operativ Chef

Född 1983. Jonas Glad grundade bolaget DCD Racing AB innan han började arbeta på AdCityMedia 2011. Tidigare har Jonas arbetat som konsult inom media och hjälpt AdCityMedia och andra bolag i branschen med affärsutveckling. Pågående Uppdrag:

Styrelseledamot i: JMG North AB

Styrelsesuppleant i: DCD Racing AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.