Personer i Ledande ställning

Namn Befattning
Patrik Mellin Ordförande
Anders Axelsson Ledamot, Verkställande direktör
Jan Litborn Ledamot
Alexis Logothetis Ledamot
Michael Silfverberg Ledamot
Oskar Lindström Ledamot
Niklas von Sterneck Ledamot
Björn Rosengren Ledamot
Christoffer Stackell Ekonomichef
Jonas Glad Operativ chef
Michael Solberg Försäljningschef

  

Uppdaterad 2017-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insynslista före den 3 juli 2016

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.