EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i A City Media AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMAN 2016 DEN 24 MAJ 2016

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2015

ÅRSSTÄMMAN 2015

Bolagets årsstämma för 2015 hölls den 28 maj 2015 i Stockholm. Stämman fattade endast beslut i frågor som ankommer på årsstämman enligt gällande lag.

Protokoll från årsstämma

EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 23 OKTOBER 2015

En extra bolagsstämma i Bolaget hölls den 23 oktober 2015 där vissa beslut fattades för att anpassa Bolaget till ett publikt bolag noterat vid First North.

Protokoll från extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.